Walczmy o trzeźwość w rodzinie!

W dniu 22 czerwca 2022 roku zostały wręczone nagrody w konkursie o tematyce profilaktycznej pod hasłem „Alko-Stop! O trzeźwość w rodzinie”. Chętni uczniowie z klas I-III zobligowani byli przygotować plakat w formacie A3 techniką mieszaną, zaś klasy IV – VIII filmik (ok. 2 minuty) lub prezentację multimedialną (Power Point max. 10 slajdów). Prace konkursowe należało składać do 10.06.2022r. do biblioteki szkolnej. Organizatorami konkursu były panie koordynatorki ds. promocji zdrowia oraz uczestnicy zajęć literacko-językowych „ Dziennikarze przyszłości” z klasy VII a. Nadrzędnym celem konkursu była profilaktyka choroby alkoholowej, umacnianie więzi rodzinnych, poprawa kondycji psycho-fizycznej polskich rodzin i walka o ich zdrową przyszłość oraz stworzenie naszym uczniom możliwości zaprezentowania swoich talentów plastycznych i umiejętności informatycznych. Laureatami konkursu w grupie wiekowej klas IV-VIII zostali: Nikola Karpińska z klasy IV a, Mateusz Szostak z klasy V a, Michał Giranowski z klasy IV a, zaś spośród dzieci młodszych laur zwycięstwa wywalczyła Ania Ruszkowska z klasy III a. Dyplom oraz nagrodę za udział w zmaganiach konkursowych otrzymał również Dawid Jakubowski z klasy II a. Fundatorem nagród był Urząd Miasta i Gminy Sochocin.

Poprzedni artykułProjekt „Poczytam Tobie”
Następny artykułPodsumowanie działań stypendystki Alicji Zmysłowskiej