Podsumowanie działań stypendystki Alicji Zmysłowskiej

Stypendystką Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych była Alicja Zmysłowska – uczennica klasy VIII C Szkoły Podstawowej w Sochocinie.Jej zainteresowania dotyczyłyprzedmiotów przyrodniczych – biologii i chemii. Opiekunem stażystki była p. Maria Zdun.

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia (PREU)w przypadku Alicjimiał na celu poszerzenie wiedzy z zakresu biologii i chemii, w szczególności budowy chemicznej i anatomicznej oraz fizjologii człowieka, ponadto zdobycie podstaw naukowego uzasadnienia potrzeby racjonalnego i zdrowego odżywiania a także rozwinięcie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz umiejętności prezentowania swojej wiedzy na szerszym forum.
Uczennica – realizując zadania, poszerzała swą wiedzę i umiejętności, w czym pomocne były środki finansowe ze stypendium przeznaczone m.in. na sprzęt komputerowy, fachową literaturę i doskonalące kursy internetowe.
Alicja jest zdolną i wszechstronną uczennicą osiągającą bardzo wysokie wyniki w nauce. Gratulujemy jej zdobytych osiągnięć i życzymy sukcesów w nowej szkole.
Wszystkie swoje działania Alicja zebrała w prezentacji podsumowującej zamieszczonej poniżej.