Stypendystki na finiszu

Julia Bernadeta Sadowska oraz Oliwia Jakubowska, uczennice klasy VIIIc  Szkoły Podstawowej w Sochocinie były stypendystkami Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  Pod opieką p. Małgorzaty Czelińskiej realizowały projekty dotyczące języka angielskiego. 

Tematem, który badała Oliwia Jakubowska były  „Dialekty  języka angielskiego”. W swojej pracy przedstawiła krótką historię języka angielskiego, wymieniła kraje w których jest to  język urzędowy oraz  ile osób na całym świecie posługuje się językiem angielskim. Szczególnym zainteresowaniem uczennicy były  dialekty oraz najpopularniejsze odmiany języka angielskiego: odmiana brytyjska i dialekty języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, odmiana amerykańska, australijska, kanadyjska, irlandzka, południowoafrykańska, indyjska. Z przeprowadzonej wśród uczniów polskiej szkoły ankiety wynika, że problematyczna jest dla nich właśnie wymowa. Oliwia przeprowadziła również rozmowy z członkami swojej rodziny, którzy mieszkają poza granicami kraju i posługują się na co dzień językiem angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami i prezentacją końcową projektu, która zamieszczona została na grupie klasowej uczennicy.

Julia Sadowska realizowała działania z zakresu języka angielskiego, geografii oraz informatyki (programowanie). W ramach  indywidualnego planu rozwoju uczennica poszerzała swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych i popularyzowała zdobyte informacje wśród  swoich rówieśników, co z kolei przyczyniło się do usprawnienia umiejętności językowych: pisania, czytania, mówienia oraz lepszego poznania świata.  Realizując projekt  Julia nie tylko wykorzystywała język angielski do poszerzania swoich ogólnych kompetencji zawodowych  z różnych dziedzin,  ale także usprawniła umiejętność organizacji i czasu pracy. Środki finansowe ze stypendium uczennica wykorzystała na  zakup niezbędnych materiałów źródłowych, literatury fachowej, kurs językowy (early stage), naukę podstaw programowania  (low-code), co finalnie pomogło jej   stworzyć  grę digitalową  na temat krajów anglojęzycznych i ich kultury.