Szkoła Ekologicznie Zaangażowana

Nasza szkoła podstawowa od października do maja brała udział w projekcie ekologicznym pod hasłem „Edukacja leśna” organizowanym przez MSCDN Ciechanów , Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Ekologicznie Zaangażowanej w ramach którego opracowano sześć wybranych zadań oraz chętni nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach MSCDN Ciechanów; „Metoda Projektu w Edukacji” – p. K. Wieczerzak, „Kreatywne edukowanie. Sztuka tworzenia spotów reklamowych” – p. K. Giranowska – Kopeć,  oraz „Grafika dla nieGrafika, czyli Canva dla edukacji” – p. M. Wojciechowska.

Wszystkie podjęte działania dotyczyły tematyki ekologicznej. Zostały zrealizowane następujące zadania;

Zadanie 1; Światowy Dzień Żywności.

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. Celem działania było uwrażliwienie społeczności szkolnej na problem marnowania żywności. Przeprowadzono na lekcjach przyrody, biologii i geografii pogadanki obrazujące problem niedożywienia oraz głodu na świecie. Został ogłoszony konkurs dla uczniów klas 4 -7 pod hasłem „Co mogę zrobić, aby nie marnować żywności?” Chętni uczniowie z młodszych klas piątych przygotowali twórcze prace plastyczne natomiast klasy szóste i siódme nagrały filmiki promujące odpowiednie gospodarowanie produktami spożywczymi.

Zadanie 2; Wywiad z podleśniczym p. Arturem Warchoł

Uczniowie klasy 8 przygotowali podczas lekcji języka polskiego scenariusz wywiadu z leśnikiem Leśnictwa Kuchary Królewskie, które jest najbliżej położone Sochocina. Wywiad dotyczył poznania zawodu leśnika oraz zasobów leśnych Nadleśnictwa Płońsk w którym Pan Warchoł pracuje.

Zadanie 3; Światowego Dnia Wody

W dniach 11 – 15 marca uczniowie klas 5 – 8 zostali zapoznani ogólnoświatowym problemem suszy, niedoborów wody w wielu rejonach oraz nadmiernym jej zużywaniem. Został im zaprezentowany kalkulator zużycia wody stworzony przez Rankomat. Chętni uczniowie mieli sprawdzić swój ślad wodny, korzystając z pomocy rodziców przy udzielaniu odpowiedzi. Najniższy uzyskany wynik to 1640 litrów, a najwyższy – 8334 litry na dzień. Po zliczeniu wszystkich wyników uzyskaliśmy średnio 4621 w zaokrągleniu do pełnych litrów.

Zadanie 4; Ciepło, cieplej, gorąco – wprowadzenie do zagadnień zmian klimatu

Korzystając z dostępnych zasobów internetowych przeprowadzono zajęcia dydaktyczne w klasie 7a dotyczące zmian klimatu. Wyjaśniono uczniom podstawowe pojęcia; atmosfera, klimat, gazy cieplarniane, efekt cieplarniany; globalne ocieplenie. Przedstawiono zjawisko efektu cieplarnianego na podstawie infografiki, filmu edukacyjnego. Efektem finalnym pracy grupowej uczniów było przygotowanie w formie plakatu treści dotyczących efektu cieplarnianego.

Zadanie 5; Aktywność ruchowa klas III na terenie lasu

Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych na terenie lasu. Mieli możliwość obserwowania przyrody. Przypomnieli sobie warstwy lasu, rozpoznawali rośliny z poszczególnych pięter. Nazywali gatunki drzew liściastych i iglastych. Dowiedzieli się jakie korzyści czerpie człowiek obcując z lasem. Kolejnym elementem pracy na zajęciach była aktywność sportowa. Dzieci brały udział w następujących ćwiczeniach ruchowych: biegane kółko i krzyżyk, bieg w workach od segregacji odpadów, ćwiczenia koordynacji ruchowej z przeszkodami

Zadanie 6; Gra terenowa „Chrońmy naszą planetę” z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

Uczniowie klas szóstych, siódmych oraz klasy ósmej mieli możliwość uczestnictwa w grze terenowej, która zawierała elementy aktywności sportowej; przejście młodzieży przez hula hop, rzut szyszką do celu. Zadania do rozwiązania w trakcie gry na terenie szkoły i w pobliskim lesie; krzyżówka, rebus, znaki ekologiczne, rozpoznawanie gatunków drzew, film edukacyjny o plastiku, sprzątanie odpadów z tworzyw sztucznych, odczytanie hasła zapisanego kodem Morse`a.

Poprzedni artykułEdukacja z wojskiem
Następny artykuł„Gorączka Złota” 2024-zakończona i podsumowana