Edukacja z wojskiem

W poniedziałek 20 maja uczniowie klasy 6b  Publicznego Zespołu  Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie  wzięli  udział w pilotażowym programie dla uczniów pod nazwą „Edukacja z wojskiem”.

„Edukacja z wojskiem” to  ogólnopolski program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych (poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia), a także zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z  bezpiecznym poruszaniem się w sieci,  krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

W ramach programu  przeprowadzony zostały trzygodzinny blok zajęć łączące teorię i praktykę. Zajęcia prowadził żołnierz Wojska Polskiego z Pierwszego Batalionu Łączności w Ciechanowie w obecności nauczycieli.

Blok zawierał treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Zajęcia odbyły się w klasie oraz na boisku szkolnym. Ich nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

Poprzedni artykułEdukacja z wojskiem
Następny artykułSzkoła Ekologicznie Zaangażowana