Przedświąteczne wyzwanie językowe w sochocińskiej Szkole – słów kilka o Olimpiadzie Językowej

30 marca 2021 roku uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej w Sochocinie mieli możliwość wzięcia udziału w Pierwszej Szkolnej Olimpiadzie z Języka Obcego. Konkurs odbył się w trzech językach: w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Olimpiada miała formę testów zamkniętych w formule zdalnej, przygotowanych przez nauczycieli przedmiotów właściwych dla języka olimpiady.

Konkurs szkolny spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Do olimpiady przystąpiło  w sumie  czterdzieści sześć osóbośmioro uczniów  z  języka rosyjskiego, siedmioro  z języka niemieckiego i aż 31 uczniów z języka angielskiego i tutaj poprzeczka ustawiona została wyjątkowo wysoko.  Uczniowie mieli okazję wykazać się znajomością zaawansowanych struktur gramatycznych odpowiadających poziomowi ostatniej klasy szkoły podstawowej, takich jak: mowa zależna, strona bierna czy okresy warunkowe. Testy wymagały również bardzo dobrej znajomości słownictwa oraz realioznawsta (elementy kulturowe i społeczne).

Laureatką Szkolnej Olimpiady z języka angielskiego została uczennica klasy 6a Natalia Chojnacka z  wynikiem 81%. Tuż za nią uplasowała się uczennica klasy 8a Wiktoria Dzięgielewska z wynikiem 76,2%. Kolejne miejsca to ex aequo sześcioro uczniów:  Natalia Tucka (8b), Maciej Wróblewski (8a), Marek Pniewski (6b), Błażej Pantow (6b), Krystian Kaźmierski (8b) i Jakub Lewandowski (8b)  – każdy z wynikiem  61,9%.

Laureatkami Szkolnej Olimpiady z języka rosyjskiego zostały uczennice Paulina Wiśniewska (klasa 8a) oraz ponownie Natalia Chojnacka – obie z wynikiem 95,2%. Kolejne miejsce zajęła Amelia Ostaszewska (6a) – 90,5%, a na trzciej pozycji uplasowała się Zuzanna Wojciechowska (8b)z rezultatem 81%. Gratulujemy tak wysokich wyników!

Laureatką Szkolnej Olimpiady z języka niemieckiego została uczennica Julia Sadowska z klasy 7c ze swoim rekordowym wynikiem 100% (!!!). Na drugim miejscu uplasowała się Alicja Zmysłowska z klasy 7c z wynikiem 95,2%. Trzecie miejsce przypadło ex aequo Bartoszowi Kruszewskiemu (7c) i Jakubowi Karabinowi (7b) – obaj chłopcy uzyskali wynik  71,4 %.

Laureaci Pierwszej Olimpiady Szkolnej z Języka Obcego mogą się spodziewać dyplomów, ocen z przedmiotu oraz punktów do ocen z zachowania.  Gratulacje dla wszystkich uczestników!