Ogłoszenie

Szanowni Rodzice uczniów klas I – III!

Informuję, że w dniach 9 – 29 listopada 2020 roku zawiesza się zajęcia w formie stacjonarnej dla klas I – III. Nauczanie dzieci będzie odbywało się w formie zdalnej.

Jednocześnie przypominam, że w naszej szkole 9 i 10 listopada to dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych. W związku z tym, dzieci naukę zdalną rozpoczną w czwartek 12 listopada.

Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

dyrektor

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie