BohaterOn 2020

Już zakończyła się w naszej szkole akcja w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bohateron – włącz historię!” Uczniowie z klas I – VIII uczestniczyli w pięknej lekcji historii Polski XX wieku. Ósmoklasiści, którzy zostali koordynatorami akcji, przystąpili do realizacji projektu w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Moja miejscowość – Śladami przeszłości ku przyszłości” oraz przy ogromnym wsparciu Klubu Wolontariatu. Uczniowie klas ósmych w czasie zorganizowanych spotkań przybliżyli uczestnikom akcji Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Przygotowali także prezentacje multimedialne, które uzupełnione były barwnymi opowieściami, a także rekwizytami. Pod koniec zajęć przeprowadzili quizy, zaproponowali ciekawe ćwiczenia oraz zadania. Uczestnicy spotkań przystąpili do tworzenia kartek z życzeniami do Powstańców Warszawskich. Ze względu na pandemię kartki przygotowali tylko uczniowie z klas I – III. Wykonali oni 40 kartek, z których stworzono pamiątkowy album z życzeniami dla uczestników Powstania 1944.