Ważna informacja

Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – pozytywny wynik covid – 19 u nauczycielki przedszkola, zawieszam na czas od poniedziałku 9 listopada do piątku 13 listopada 2020 roku zajęcia przedszkolne w oddziale przedszkolnym dzieci 4-letnich „Biedronki” oraz w oddziale dzieci 3-letnich „Motylki”.

Dzieci z wymienionych oddziałów przedszkolnych objęte zostają kwarantanną domową i powinny przebywać w miejscu zamieszkania.

Zawieszenie zajęć w wymienionych oddziałach przedszkolnych następuje po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płońsku oraz Organem Prowadzącym.

                                                                                          Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

                                                                                             dyrektor PZSiPS w Sochocinie