Mazowieckie Talenty… tym razem polonistyczne

„Nie wszyscy mamy te same zdolności,

Ale wszyscy winniśmy mieć te same

Możliwości, aby swe zdolności rozwijać”

    John F. Kennedy

W dniu 19 października 2020 roku o godzinie 9.00 odbył się w naszej szkole pierwszy etap Szkolnego Konkursu Polonistycznego „Mazowieckie Talenty”.

Celem konkursu (wśród wielu)  było:

  1. Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy polonistycznej, docierania do informacji, umiejętności ich selekcjonowania, krytycznej oceny oraz wykorzystania we własnym rozwoju;

2. Rozwiązywanie problemów o charakterze naukowym w zakresie wiedzy polonistycznej;

3. Pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu odbioru i interpretacji tekstów kultury i stosowanie jej w praktyce;

4. Promowanie szerokich zainteresowań humanistycznych i wybitnych uzdolnień młodzieży.

W sumie wystartowało piętnastu zawodników, w tym dwanaście dziewcząt i trzech  chłopców.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z  nauczycieli języka polskiego:

pani Lilli Kwiatkowskiej i pani Anny Sobótki.

A oto uczestnicy szkolnego konkursu polonistycznego:

Zuzanna Wojciechowska 8b

Jakub Kowalski  8b

Natalia Tucka  8b

Amelia Sawicka  8b

Alicja Kosobudzka  8b

Paulina Wiśniewska  8a

Aleksandra Chodorska   8a

Wiktoria Zawadzka   8a

Julia Sadowska   7c

Oliwia Jakubowska  7c

Bartosz Kruszewski  7c

Kacper Smoliński  7c

Alicja Zmysłowska  7c

Ewelina Smolińska   7a

Oliwia Rutkowska  7a

Zmagania, w warunkach reżimu sanitarnego, rozpoczęły się o godzinie 9.00. Uczestnicy otrzymali  test, na którego rozwiązanie mieli 90 minut. Cały konkurs przebiegał spokojnie. Następnie zebrano arkusze i komisja przeszła do osobnego pokoju, aby dokonać ich oceny. O godzinie 12.00  podano wyniki.

Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiadomości i umiejętności.

Najwyższy wynik uzyskały trzy  uczennice:

Zuzanna Wojciechowska z oddziału  8b, Wiktoria Zawadzka z oddziału 8a  oraz Julia Sadowska z oddziału 7c zakwalifikowały się do etapu rejonowego.

Etap Rejonowy Konkursu Polonistycznego odbył się 24 listopada 2020 roku w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.

Zuzanna Wojciechowska uzyskała 37 punktów, czyli 92,5%, a Wiktoria otrzymała 34 punkty, czyli 85%. Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu polonistycznego.

Ostatni etap konkursu „Mazowieckie Talenty” miał miejsce w siedzibie MSCDN w Ciechanowie w dniu 3 lutego 2021 roku.

Jak wynika z relacji uczestników, pytania konkursowe nie były łatwe i przynajmniej część została sformułowana w sposób utrudniający ich zrozumienie. Najwięcej problemów sprawiły pytania, które dotyczyły szczegółowej znajomości obowiązkowej lektury.

 Wiktoria Zawadzka uzyskała 32 punkty (64%), a Zuzanna Wojciechowska 17 punktów (32%).

Dziewczynki zostały finalistkami Konkursu Polonistycznego „Mazowieckie Talenty w roku szkolnym 2020/2021.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (LK)

Poprzedni artykułKlasowy Dzień Gier
Następny artykułDzień Bezpiecznego Internetu