„Literacko patrzymy na matematykę”, czyli biblioteczna mat-tematyka

       W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Sochocinie bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jednym z założeń programu jest zorganizowanie projektu edukacyjno-czytelniczego.

       W dniach 14-24.06.2022 r. uczniowie klasy 4b pod kierunkiem wychowawczyni p. Katarzyny Grablewskiej zaprezentowali wyniki swojej miesięcznej pracy w formie  wystawy  przestrzennych ilustracji do mądrego i jak najbardziej geometrycznego wiersza Danuty Wawiłow „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa”. Zaprezentowane makiety były efektem konkursu literacko-plastycznego pt. “Prostokąty i kwadraty”  do ww. wiersza.

     Celem projektu było budowanie nawyków czytelniczych wśród młodszych dzieci  oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej starszych uczniów naszej szkoły, poszerzenie wiedzy z zakresu literatury, zachęcenie uczniów do częstszych odwiedzin w bibliotece.  Ponadto odbiorcy projektu dzięki niezwykle zabawnemu i „prostokątno-kwadratowemu” wierszowi Danuty Wawiłow, potrafili w mniejszym lub większym stopniu „oswoić matematykę” w swojej głowie, pokonać strach przed nią i spojrzeć na naukę matematyki z humorem i  dystansem. Autorzy projektu tworząc ciekawe kompozycje z figur geometrycznych rozwijali też   swoją wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętność pracy w zespole. Odbiorcy (uczniowie klas I-VIII) natomiast podziwiali perfekcję wykonanych prac. Sama wystawa oraz radość z ciekawie wykonanej pracy oraz rysujący się na twarzach odwiedzających wystawę uczniów,  została utrwalona w postaci prezentacji multimedialnej.

      Morał /złota myśl płynąca z realizacji projektu:

 KONTAKT Z  LITERATURĄ JEST NIEOCENIONY !!!       🙂

                                                                            Katarzyna Grablewska