Codzienne czytanie…

W naszej Guzikowej Krainie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  sukcesywnie realizowane były działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa. Jako trwały element pracy dydaktycznej codziennie o stałej porze organizowane było czytanie różnych bajek, baśni, wierszy oraz opowiadań. W czerwcu nie zabrakło również czytania literatury dziecięcej na świeżym powietrzu. Realizując zadania kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” , w rocznicę urodzin Aleksandra Fredro przybliżona została przedszkolakom postać pisarza, a w szczególności prezentacja wierszy „Paweł i Gaweł” oraz „Małpa w kąpieli”.   Chcąc utrwalić w pamięci wiersze Fredro, przedszkolaki wykonały ilustrację do wybranego utworów, zaś młodsze dzieci malowały kolorowankę. Nawet najmłodsi wiedzą, że KSIĄŻKA to wspaniały „przyjaciel” na każdą porę i okazję. Obcowanie z literaturą już w wieku przedszkolnym zapewne zaowocuje  licznym gronem czytelników  w niedalekiej przyszłości.