Stypendysta Bartosz Kruszewski

Jak już wiecie, Bartosz Kruszewski uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej w Sochocinie, w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2021/2022″ realizuje projekt edukacyjny „Planowanie budżetu rodziny, w tym kosztów zużycia energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych źródeł jej pozyskiwania.” Co tym razem ma nam do przekazania? Z poprawą efektywności energetycznej budynku wiąże się ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, a także modernizacja instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania oraz ocieplanie budynków. Budynki staną się bardziej przyjazne dla środowiska, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Czy w naszej gminie są realizowane projekty, kierowane do rodzin, które są zainteresowane poprawą efektywności energetycznej swoich domów? Jakie to są projekty? W jakiej wysokości i z jakich funduszy są to środki? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w zamieszczonym materiale- wywiadzie z panią Anną Kaniewską, pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Sochocinie.