Sprzątanie Świata 2022 r.

Jak co roku – w trzeci weekend września –  już  29. raz odbyła się  Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło towarzyszące akcji brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”. Do tych działań włączyli się również uczniowie naszej szkoły.

 Czwartoklasiści wykazali się umiejętnością segregowania odpadów podczas zajęć warsztatowych. Do symbolicznych koszy w odpowiednich kolorach przyporządkowywali właściwe opakowania i inne odpady. Dzięki temu doświadczeniu mogli zastosować swoją wiedzę w praktyce i większość śmieci posortowali prawidłowo.

 Zadaniem uczniów klas 5-8 było zorganizowanie  „własnego sprzątania świata” w swoim otoczeniu. Podczas weekendowego spaceru po swojej okolicy, chętni uczniowie ubrani w rękawiczki ochronne, zaopatrzeni w worki na śmieci zbierali pozostawione śmieci w przydrożnych rowach, łąkach i lasach. Następnie zabierali je do przydomowego kosza na odpady, odpowiednio segregując śmieci. Swoje działania udokumentowali, wykonując zdjęcia, które przesyłali organizatorom- zespołowi matematyczno-przyrodniczemu. Mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych wielu uczniów podjęło się wykonania zadania. Najliczniej przystąpili do akcji uczniowie klas 6a, 6b i 5a. Swoich przedstawicieli miały również klasy 5b i 8b. Dzięki ich działaniom przynajmniej część niechlubnych skutków działań człowieka w środowisku została ograniczona.