Sochocińscy stypendyści. Sukces edukacyjny Krystiana Kaźmierskiego i Macieja Wróblewskiego

Uczniowie naszej szkoły Krystian Kaźmierski z klasy 8b oraz Maciej Wróblewski z klasy 8a osiągają wysokie wyniki w nauce, są wybitnie uzdolnieni, dlatego złożyli wnioski, jako nieliczni zakwalifikowali się do projektu stypendialnego województwa mazowieckiego – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Stypendyści mają możliwość rozwijać indywidualne uzdolnienia w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych. Udział w projekcie ma na celu zachęcanie do podejmowania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów, rozwijania kreatywności.
Krystian w swoim planie rozwoju postawił na rozwój  kompetencji i umiejętności geograficznych oraz informatycznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK (quizy, prezentacja multimedialna, zadania kształcące umiejętności matematyczne opracowane do map na Platformie edukacyjnej Meridian Prime). Stypendysta realizując swoje działania uwzględnione w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia zaplanował udział w kursach szybkiego czytania i szybkiego zapamiętywania a także w kursie programowania stron internetowych. Zdobytą widzę wykorzysta do stworzenia strony internetowej przedstawiającej środowisko przyrodnicze Stanów Zjednoczonych. Wcześniejsze zainteresowania przedmiotem przyrodniczym pozwoliły Krystianowi na zdobycie wysokiego wyniku w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego MKO z geografii oraz zakwalifikowanie się do etapu rejonowego i osiągnięcie dobrego wyniku.
Maciej zaś, rozwija swoje pasje i zainteresowania związane z informatyką oraz językiem obcym nowożytnym – językiem angielskim. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, Maciej będzie doskonalić umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz myślenia przyczynowo-skutkowego – uczestnictwo w kursie programowania w języku tekstowym C#. Opracowanie materiałów projektowych w języku angielskim za pomocą narzędzi TiK przyczyni się znacznie do wzrostu, nie tylko kompetencji informatycznych ale także kluczowych kompetencji językowych.
Wiemy, że otrzymane stypendium  pozwoli chłopcom na realizację marzeń edukacyjnych i będzie ich kapitałem na przyszłość. Życzymy samych sukcesów.

Opiekunowie stypendystów

Poprzedni artykułInformacja o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Sochocinie
Następny artykułObiady w marcu