Program Rządowy „Aktywna Tablica”-edycja 2019/2020

All-focus

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła brała udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. W ramach programu szkoła została wyposażona w dwa dotykowe monitory interaktywne LED z wbudowanym komputerem i oprogramowaniem. Dzięki monitorom interaktywnym nauczyciele prowadzili dynamiczne, wizualne lekcje, gdzie oprócz możliwości zapisania niezbędnych informacji jak na standardowej tablicy, w szybki sposób mogli włączyć odpowiedni do tematu lekcji materiał audiowizualny np. film edukacyjny, zdjęcia czy korzystać z platform edukacyjnych, multibook-ów itp. Wszystko w wysokiej jakości obrazu HD.

Zakupione monitory interaktywne były bardzo chętnie wykorzystywane w toku prowadzonych zajęć i sprawiały, że lekcje były ciekawsze i co bardzo ważne, wpływały na motywację uczniów do nauki. Uczniowie w innowacyjny sposób przyswajali poznawane zagadnienia. Dzięki monitorom nasi podopieczni zyskali znacznie większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na kreatywne rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na stronie szkoły został zamieszczony materiał dokumentujący pracę nauczycieli i uczniów z zakupionymi monitorami LED.

W ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” nauczyciele naszej szkoły, jak i w ramach współpracy międzyszkolnej, dzielili się scenariuszami lekcji i konspektami jako przykładami dobrych praktyk. Dołączamy opracowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK.