Nauczanie hybrydowe w kl.I-III

Szanowni Rodzice! 

         W najbliższych dwóch tygodniach tj. w dniach 15.03. – 26.03.2021 r. klasy I – III Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie będą funkcjonowały w trybie hybrydowym. 

Tryb hybrydowy zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną. W wymienionym okresie uczniowie będą uczęszczali do szkoły, co drugi tydzień, w pozostałym czasie nauka będzie odbywała się zdalnie. 

Harmonogram nauczania stacjonarnego

15.03. – 19.03.2021 r. – Klasy I a, I b, II b 

22.03. – 26.03.2021 r. – klasy II a, III a, III b. 

Ten sposób organizacji nauki zapewni zachowanie proporcji dni nauki zdalnej i stacjonarnej, zmniejszenie liczby uczniów przebywających w szkole, umożliwi rodzicom zapewnienie opieki nad swoimi dziećmi podczas nauki zdalnej. W przypadku przedłużenia nauki w trybie hybrydowym, w późniejszym czasie może nastąpić zmiana organizacji nauki. 

Panie wychowawczynie poinformują rodziców swoich uczniów o organizacji nauki zdalnej. 

Posiłki – obiady 

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na obiady będą korzystali z nich w stołówce szkolnej. Za dni nauki zdalnej kwoty za obiady zostaną odliczone w kolejnym miesiącu, bez obowiązku zgłaszania nieobecności przez rodzica. 

Dowozy szkolne 

Dowozy szkolne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

Świetlica szkolna 

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy będą mogli korzystać z opieki na dotychczasowych zasadach. 

Zajęcia specjalistyczne 

Zajęcia specjalistyczne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Rekomendowane jest, aby odbywały się stacjonarnie.  

Nauczyciele 

Nauczyciele prowadzą swoje lekcje w szkole korzystając z łącza internetowego szkolnego, realizują wszystkie zajęcia zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć. 

Poprzedni artykułKonkurs fotograficzny klas trzecich
Następny artykułDzień Matematyki w klasach I -III