Konkurs wiedzy historycznej: „Znasz-li ten kraj?”

Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Konstytucji 3 Maja, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału on-line w konkursie wiedzy historycznej. Liczymy, że dzięki temu zgłębicie wiedzę na temat dokonań Sejmu Wielkiego oraz samej Konstytucji 3 Maja.

1.Organizator

 • Organizatorem szkolnych potyczek historycznych są nauczyciele Zespołu Humanistycznego.

2.Cel konkursu

 • Poznawanie historii i kultury własnego kraju.
 • Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości Polski.
 • Rozwijanie talentów i uzdolnień uczniów.
 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania wiedzy historycznej.
 • Podniesienie samooceny uczniów.

3.Termin

 • 5 maja 2021 r., godzina 11.40.

4.Udział w konkursie

 • Test w TESTPORTAL-u, czas 40 min.

5.Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem potyczek historycznych może być każdy uczeń z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej.
 • Termin zgłaszania uczestników: do 29 kwietnia 2021 r. do nauczyciela historii.
 • Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z zakresem materiału dotyczącego konkursu, który zamieszczony jest w Załączniku 1.

6.Przebieg

 • Nad przebiegiem konkursu czuwają nauczyciele historii i WOS-u.
 • Uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania zgodnie z zakresem materiału zamieszczonym w Załączniku 1.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku – 7 maja 2021 r.

8. Laureaci konkursu otrzymają oceny z historii lub WOS-u, wszyscy uczestnicy punkty zgodnie z regulaminem zachowania zapisanym w Statucie Szkoły.

Zapraszamy do udziału!!!

Załącznik 1.

 • Sejm Wielki – przyczyny i skutki (konfederacja targowicka, powstanie kościuszkowskie, III rozbiór), lata trwania, miejsce obrad, twórcy, marszałkowie, proponowane reformy.
 • Konstytucja 3 Maja – data uchwalenia, okoliczności uchwalenia, twórcy, postanowienia Konstytucji, pozycja Konstytucji w Europie i na świecie.
 • Rozbiory Polski – daty I, II, III rozbioru, państwa zaborcze.
 • Źródła wiedzy i ikonografia:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sejm-Czteroletni;3973615.html

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konfederacja-targowicka;3924883.html

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Konstytucja-3-maja;3925267.html

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozbiory-Polski;3969196.html