Konkurs plastyczny “Sochocin – moje miasto”

Konkurs organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z okazji odzyskania przez Sochocin praw miejskich i realizowany w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Adresowany jest do uczniów naszej szkoły i podzielony na następujące kategorie wiekowe:
KLASY I-III
KLASY IV-VI
KLASY VII–VIII

Cele konkursu:

  • kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta,
  • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnej Ojczyzny,
  • wskazywanie różnorodności piękna miejscowości za pomocą różnych technik plastycznych,
  • wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej,
  • prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania,
    -zachęcenie dzieci do twórczego spędzania czasu z dala od komputera
    -promocja stylu życia wolnego od uzależnień

Uczniowie w pracach plastycznych i zdjęciach powinni ukazać charakterystyczne elementy zabudowy, zarówno współczesnej jak i dawnej. Urok małych uliczek, domków i innych ciekawych miejsc, które często na co dzień umykają naszej uwadze.
Prace w formacie A3 powinny być wykonane w następujących technikach:
– malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, tempery, itp.)
– rysunkowej (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, markery, węgiel, itp.)
– technika własna (mozaika, collage, wydzieranka, itp.)
Fotografia (dla klas VII-VIII)
Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy z tematem przewodnim, wkład włożonej pracy, pomysłowość, walory artystyczne, poziom artystyczny, estetykę prezentowanych prac.
Konkurs trwać będzie w terminie 10.05.2021 – 10.06.2021r. W każdej kategorii wiekowej wybrane będą 3 miejsca oraz wyróżnienia.
Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.
Po zakończeniu konkursu, z wybranych prac zrobiona będzie wystawa.