Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej 2022/2023

Temat konkursu: Starotestamentalne portrety szkicowane wyobraźnią dziecka.

Konkurs będzie obywał się w trzech kategoriach wiekowych.

Pierwsza grupa będzie obejmowała 6-latków,

druga – klasy I-II,

trzecia – klasy III-IV.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie postaci starotestamentalnej lub wybranej sceny z jej życia. Technika wykonania pracy jest dowolna. Format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Termin składania prac: do 31 stycznia 2023 r.

Przed wykonaniem pracy konkursowej, katecheta przedstawia propozycje postaci i scen biblijnych oraz wyjaśnia ich znaczenie dzieciom. Treści proponowane do zilustrowania w konkursie należy dostosować do wieku dziecka. Uczeń swój pomysł powinien skonsultować z katechetą. Nad właściwym doborem treści i ich wykonaniem czuwają rodzice i katecheta w szkole.

Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Regulamin Konkursu plastycznego oraz Zgoda rodzica/opiekuna znajdują się na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej płockiej pod adresem:

Poprzedni artykułRozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Następny artykułWycieczka klas trzecich do Smart Kids Planet – Centrum Mądrej Zabawy!