Konkurs na pudełko

09 stycznia 2020 r. został rozstrzygnięty międzyklasowy konkurs dla oddziałów IV-VIII pod hasłem „Kreatywne pudełko na uczniowski telefon komórkowy”.
Konkurs zainicjowała pani dyrektor, a nad jego przebiegiem czuwali opiekunowie Klubu Wolontariatu i koordynatorzy do spraw promocji zdrowia. Działanie zostało podjęte w ramach profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniu t.j. fonoholizm.

Komisja w składzie: dyrektor szkoły pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz, przewodniczący Rady Rodziców pani Monika Makowska-Chojnacka, nauczyciel pani Monika Pniewska, doceniła wkład pracy, estetykę wykonania oraz funkcjonalność przedmiotu nagradzając wszystkie kreatywne pudełka.
Należny podkreślić, że prace wykonali uczniowie przy współudziale i pod kierunkiem rodziców. Ciekawa inicjatywa została połączona z pięknym wykonaniem.