Do Hymnu

Zgłosiliśmy się do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu jednogłosowo, „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów Szkoły Hymnu Państwowego i dwóch pieśni hymnicznych. Dźwięk i obraz zostanie zarejestrowany w dniu przesłuchania konkursowego przez Jury lokalne.

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 (organizator – Narodowe Centrum Kultury)
Konkurs ma za zadanie:
– uczczenie ogólnopolskich obchodów 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez czynny w nich udział,
– doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
– wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu poprzez wykonanie najbardziej uroczystych pieśni  narodowych o charakterze patriotycznym i analizę ich słów,
– edukowanie w celu utrzymania szacunku dla symboli narodowych.