Efekty działań stypendysty Krystiana Kaźmierskiego

Stypendysta Krystian Kaźmierski kl.VIIIb uczestniczył w projekcie stypendialnym województwa mazowieckiego – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021”. Efektem działań realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia jest:

– strona internetowa przedstawiająca Stany Zjednoczone

– film o rekordach geograficznych Ameryki Północnej

– gry i quizy interaktywne dotyczące Ameryki Północnej

Linki do gier:

https://wordwall.net/play/18375/411/877

https://learningapps.org/display?v=pq8j20yzc21

https://learningapps.org/display?v=pve2zq2ga21

kody qr dotyczące rekordów geograficznych Ameryki Północnej

– film podsumowujący działania stypendysty biorącego udział w projekcie „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych