Dzień Edukacji Narodowej 2020

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron”       Barbara Cage

14 października 2020 r. w hali sportowej odbyło się spotkanie wszystkich pracowników szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. Pani dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych, a następnie odczytała przemówienie skierowane do nauczycieli i pracowników placówki: „…Wyrażam ogromne uznanie dla nauczycieli za trudną pracę, która polega nie tylko na opiece, na uczeniu, na wychowaniu, ale jest przede wszystkim pokazywaniem dróg, jakimi młode pokolenie wkraczać może w nasz wspólny świat. Obecnie nieco dziwny i inny, ale uczymy jak w nim żyć. Dziękuję, że nie boicie się być mądrymi nauczycielami, ciągle poszukującymi, ciągle w drodze. Życzę siły, zdrowia i radości z wykonywanej pracy. Życzę wszystkim wielu sukcesów zawodowych i osobistych…” Następnie  obejrzeliśmy piękny film z życzeniami, piosenkami i pozdrowieniami od uczniów przygotowany przez p. Magdę Bachman, p. Annę Sobótkę, p. Kamilę Łukasiak i p. Krzysztofa Łukasiaka. Dzieci z klas I-III, VIa oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w pięknych słowach wyrazili swoją wdzięczność pedagogom za ich wyjątkową pracę i poświęcenie. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród Dyrektora przez panią Beatę Grabarczyk-Tomaszewicz  za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie uczniów. Nagrody otrzymali: p. Lilla Kwiatkowska, p. Monika Pniewska, p. Elżbieta Kupniewska-Makówka, p. Małgorzata Marchel, p. Katarzyna Giranowska-Kopeć, p. Ewa Wlazło. Spośród pracowników administracji i obsługi: p. Beata Kruszewska, p. Elżbieta Andrusiewicz, p. Agnieszka Pantow, p. Anna Giranowska, p. Marek Żakowski, p. Mirosław Kaliszewski. Zaproszenie na uroczyste odebranie nagrody Kuratora Oświaty otrzymała p. Bożena Włodarska.