DOWOZY DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji przez rodziców uczniów którzy chcą korzystać z dowozów/odwozów do szkoły organizowanych przez gminę, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. Nie złożenie deklaracji przez rodziców ucznia/wychowanka spowoduje, że nie będzie ono objęte bezpłatnym dowozem autobusem szkolnym.

Poprzedni artykułPodsumujmy innowację pedagogiczną „Ja, ty, my, nasz świat”