Chlebowa historia

Uczniowie klas 3 podczas zajęć, rozmawiali o polskich zwyczajach i tradycjach związanych z chlebem. Poznali historię chleba na podstawie z tekstów informacyjnych. Zapoznali się z procesem wypieku chleba . Poznali i składniki potrzebne do przygotowania chleba. Opisywali wygląd kłosów zbóż, z których wypieka się chleb. Wyszukiwali w dostępnych źródłach informacji o produktach otrzymywanych z różnych zbóż. Redagowali zdania dotyczące szacunku do chleba. Wyjaśniali pojęcia chleb powszedni oraz przysłowia o chlebie. Chętni uczniowie Andruchewicz Marcin , Eska Witek, Marchel Maciej i Jakub Wronecki zamienili się w małych piekarzy i aktywnie uczestniczyli w pieczeniu chleba i bułek w swoich domach. Wyrabiali samodzielnie ciasto piekli chleby i bułki. Dzięki hojności Pani Agnieszki Karabin, która przygotowała kosz różnych rodzajów pieczywa miały okazję zobaczyć i degustować rożne gatunki pieczywa. Opisywali ich wygląd , nazywali produkty otrzymywane z różnych zbóż.