BOHATERON 2023

Na początku października uczniowie klas I-III oraz IV-VIII przystąpili do ogólnopolskiej kampanii „BohaterOn – włącz historię”. Obecnie zakończyliśmy zaplanowane działania i należy podkreślić, że jest to nasze kolejne uczestnictwo w tym przedsięwzięciu.

Udział w akcji miał na celu przypomnienie ważnych wydarzeń z historii naszego narodu tj. Powstanie Warszawskie oraz losów bohaterów, którzy w trudnych czasach potrafili wykazać się poświęceniem i patriotyzmem w walce za ojczyznę. Włączając się w projekt, chcieliśmy promować postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży oraz pielęgnować pamięć o ludziach, którzy tak wiele zrobili dla naszego kraju.

W ramach realizacji projektu uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wysłuchali treści opowiadania Elizy Piotrowskiej „Jak zostałem bohaterem”. Następnie wychowawczynie rozmawiały z dziećmi na temat ojczyzny, historii, wolności i niepodległości. Wspólnie wyjaśniono, czym jest „patriotyzm” oraz jak zachowuje się patriota. Na koniec zajęć dzieci w grupach wykonały plakaty.

Uczniowie klas IV-V poznali bohaterów Powstania Warszawskiego dzięki lekcjom w oparciu o scenariusz opowiadania „Iskra nadziei”. Pracowali w grupach i tworzyli pytania do poznanego opowiadania.

Najstarsza młodzież naszej szkoły pracowała w oparciu o scenariusz zajęć pt. „Godzina „W” – O kampanii społecznej BohaterOn”. Uczniowie analizowali i interpretowali czas, miejsce oraz zachowanie bohaterów spotów. Opisywali ich emocje zanim założyli mundur lub opaskę powstańczą oraz po podjęciu decyzji o przystąpieniu do powstania. Uczestnicy zajęć zastanawiali się nad symboliką lustra. Uczniowie zrozumieli, że w trudnych sytuacjach człowiekowi towarzyszy cały przekrój emocji, począwszy od smutku, strachu do determinacji.

Uczniowie złożyli życzenia uczestnikom Powstania Warszawskiego na stronie wpis.dumnizpowstańców.pl. Zamieścili tam zdjęcia kartek z życzeniami oraz nagrania video.

Dzięki przeprowadzonym działaniom uczniowie przekonali się i zrozumieli, że bohaterem można być każdego dnia!

https://youtu.be/dVBsZeyQQGk
https://youtu.be/Q2Fn5zRv5x8
Poprzedni artykuł„Wiemy, co to zdrowie!”
Następny artykułPasowanie 4-latków