BohaterOn 2022

Zakończyła się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „BohaterOn – włącz historię!” W tym roku nasza szkoła również bardzo aktywnie włączyła się do tego wspaniałego działania.

Uczniowie z klas I – VIII poznali historię i uczestników Powstania, dzięki materiałom dydaktycznym w wersji online przygotowanym przez organizatora akcji znacząco poszerzyli swoją wiedzę. Nauczyciele przeprowadzili ciekawe zajęcia. Najmłodsi uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „NIEBAJKA O POWSTANIU WARSZAWSKIM”. Potem rozmawiali z wychowawczyniami na temat konfliktów zbrojnych, bohaterstwa i patriotyzmu.

Starsi uczniowie poznali przejmujące słuchowisko pt. „Mały roznosiciel nadziei”. Następnie pracowali w grupach z wykorzystaniem kart pracy. Ósmoklasiści po obejrzeniu filmu opracowali ikonografiki dotyczące Powstania.

Wielu uczniów naszej szkoły indywidualnie lub zespołowo wysłało przez stronę dumnizpowstancow.pl życzenia skierowane do uczestników Powstania. Młodzi ludzie bardzo rzetelnie się to tego przygotowali, różnymi technikami opracowali kartki, a do nagrań przygotowali dekoracje i scenariusze itp.

Pamiętamy, że tak wiele zawdzięczmy uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Do wykonania zdjęć i nagrań użyto sprzęt z programu „Laboratoria przyszłości”.