22 marca – Światowy Dzień Wody 2021

W naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Działania zostały przygotowane przez Zespół Przyrodniczy dla klas IV – VIII we współpracy z wychowawcami poszczególnych oddziałów. Nauczyciele na lekcjach biologii, przyrody, geografii oraz godzinach wychowawczych przeprowadzili zajęcia mające na celu uświadomienie uczniom, jak potrzeba i ważna w naszym życiu jest woda.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Woda jest bezcennym surowcem, bez którego niemożliwe jest życie. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.

W ramach przeprowadzonych działań z okazji Światowego Dnia Wody nasi uczniowie w poszczególnych przedziałach wiekowych realizowali swoje zadania: w klasach IV i V wykonali plakaty promujące „Jak ja mogę oszczędzać wodę?”, w klasach VI napisali piękne wiersze promujące ochronę zasobów wodnych na świecie, w klasach VII przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające „Jak przeciwdziałać suszy”. Natomiastklasy VIII wzięły udział w lekcji geografii zwracającej szczególną uwagę na szacunek wobec wody; „Zasoby wodne świata”. Dowiedzieli się, że świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich. Ograniczanie zużycia wody pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody.

Wszyscy zaangażowani uczniowie zostali docenieni ocenami z przyrody, biologii oraz geografii a także punktami z zachowania za swoją pracę. Dziękujemy Wam drodzy uczniowie, że nie jesteście obojętni wobec zagrożeń dla zasobów wodnych jakie wynikają z nieracjonalnego gospodarowania słodką wodą.

Pamiętajmy woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić, cenić, szanować i we właściwy sposób wykorzystywać, by nie nastał nigdy taki dzień, w którym jej zabraknie.

Zespół Przyrodniczy