14 listopada Światowy Dzień Czystego Powietrza

W dniach 14.11.2022 r i 17.11.2022 r została zorganizowana gra terenowa wokół szkoły dla klas piątych. Celem gry było uświadomienie uczniom, jak ważne jest dbanie o atmosferę.

Podczas gry uczniowie wykazywali się znajomością zagadnień z zakresu przyrody (warunki klimatyczne, skład powietrza),  rozróżniali  rośliny i poznali ich rolę w oczyszczaniu powietrza. Określali źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz zasady prawidłowego palenia w piecu węglowym, wskazując odpowiednie paliwo energetyczne.

Gra miała formę zadań, w której uczniowie musieli udzielić odpowiedzi, nagrać wypowiedź słowną lub zrobić zdjęcie. Do ich wykonania uczniowie użyli aplikacji internetowej. Każda klasa pracowała oddzielnie w czterech zespołach. Wyniki  zostały podsumowane i obliczone przez nauczycieli p. Marię Zdun, p. Katarzynę Wieczerzak a następnie docenione w postaci oceny z przedmiotu.

Uczniowie byli zaangażowani w grę, współpracowali w grupach i mogli wykazać się odpowiedzialnością. Gra sprawił im dużo radości oraz satysfakcję z wykonanych działań.

Zespół matematyczno-przyrodniczy