W Aniołkowie śpiewy i tańce…

Prezentacja wokalno-taneczna pt. „Gdy się Chrystus rodzi”