Regulamin konkursu plastyczno-przyrodniczego pt. „Kapelusz Pani Jesieni”

Organizator konkursu:

  • Nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • Osoby odpowiedzialne: Joanna Jasińska, Maria Dziarnowska, Joanna Justat                                                                                                                     

Temat konkursu:  „Kapelusz Pani Jesieni”

 Cele konkursu:

  • utrwalenie znajomości charakterystycznych cech jesieni ;   
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej, oraz inwencji twórczej;
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie i konstruowanie;  
  • uwrażliwienie na piękno barw jesiennych;

Zasady konkursu:     

  • Uczestnicy:  chętne dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Guzikowej Krainy.
  • Forma przestrzenna, naturalnych rozmiarów kapelusza (dopuszcza się prawdziwy kapelusz jako bazę pracy plastycznej), technika dowolna.
  • Materiały : Dary Jesieni : suszone kwiaty, zboża, trawy, liście, szyszki itp. Prace powinny być wykonane wyłącznie z darów jesieni (nie używamy sztucznych, kupnych dekoracji).  
  • Właściciel kapelusza powinien przyjść 28 października  do przedszkola z kapeluszem na głowie.  Tego też dnia uczestnik konkursu weźmie udział w POKAZIE KAPELUSZY PANI JESIENI. W tym dniu również kapelusze zostaną zabrane do domu.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni !!!