Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych!

Informujemy, że zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny będą odbywały się zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 26/2022BURMISTRZA MIASTA i GMINY SOCHOCIN z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin.

Prosimy o zapoznanie się i składanie zgłoszeń w ustalonym terminie.

Proszę poniższy link skopiować i wkleić w pasku przeglądarki:

bip.sochocin.pl/urzad-gminy/uchwaly-zarzadu/zarzadzenie-nr-26-2022-burmistrza-miasta-i-gminy-sochocin-z-dnia-16-maja-2022-roku-w-sprawie-ustalenia-terminow-przerw-w-pracy-przedszkola-samorzadowego-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-i-gmine-sochocin-1601/?fbclid=lwAROceWBPihC11_YBaL0f047HcsRLWlafia3hUujbfxkFrotnqJYB-CeBPE4