Konkurs plastyczny „Zakładka do książki”

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania ogłaszamy konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

 Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
 • popularyzacja literatury.

Kategorie:

 • klasy I – III,
 • Klasy IV – VIII.

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.

Ważne terminy:

 • prace składamy u wychowawców świetlicy lub w bibliotece szkolnej do dnia 08.10.2021r.

Ważne informacje:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki,
 • praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.), 
 • mogą być użyte dowolne płaskie materiały, które nie brudzą i nie niszczą książek,
 • kształt pracy dowolny,
 • każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
 • na oddzielnej karteczce do każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

Organizatorzy

Biblioteka i Świetlica szkolna