„Z miłości do Ciebie…”

„Z miłości do Ciebie…”

„Z miłości do Ciebie…” – pod takim hasłem 5 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie noworoczne uczniów uczestniczących w innowacji pedagogicznej „Ja, Ty, My – nasz świat…” Na uroczystości pojawiło się wielu zaproszonych gości. Wśród nich znalazła się pani dyrektor Beata Grabarczyk – Tomaszewicz oraz pani wicedyrektor Urszula Świercz. Ponadto na widowni zasiadły wychowawczynie występujących uczniów ich rodzice oraz uczniowie z klasy IIb i IIIa. Tego dnia nasi gospodarze wraz z zaproszonymi gośćmi mieli okazję obejrzeć jasełka przygotowane w konwencji teatru cieni. Z nagranych scen podczas wspólnych prób, powstał krótki film przedstawiający początki istnienia człowieka na Ziemi do narodzin Jezusa. Uroczyste spotkanie uświetnił występ Ani Szpejny laureatki listopadowego konkursu Płońskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Fundacji Spadochron. Swoim „Tańcem anioła” wprowadziła publiczność w niezwykły nastrój.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem odegrały swoje role, za co zostały nagrodzone licznymi brawami, drobnymi upominkami i słodkościami.