Wytyczne MEiN, MZ i GIS oraz list Ministra Zdrowia

Szanowni Rodzice!!!

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi MEiN oraz listem Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.