Wokół Patrona – Henryka Sucharskiego

Zgodnie z przyjętym już zwyczajem uczniowie klas czwartych zapoznają się bliżej z życiem i działalnością patrona naszej szkoły mjr. Henryka Sucharskiego. Swoją wiedzę o patronie, o historii naszej szkoły i o wydarzeniach z okresu II wojny światowej zdobywali na lekcjach języka polskiego, historii oraz podczas godzin wychowawczych. Podsumowaniem tych lekcji był udział uczniów w konkursie o patronie szkoły pod hasłem: „Wokół Patrona- Henryka Sucharskiego”. Organizatorami konkursu byli wychowawcy klas IV – p. Lilla Kwiatkowska i p. Krzysztof Łukasiak. Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat patrona szkoły, wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania przeszłością i szacunku wobec tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych i humanistycznych.

W tym roku przebiegał on dwuetapowo. Uczestnikami I etapu, który odbył się 4 listopada 2022 r., byli chętni uczniowie z obydwu klas IV.  Przystąpili oni do pisania testu wiedzy na temat życia i działalności H. Sucharskiego. Spośród 34 uczestników do II etapu zakwalifikowało się trzech najlepszych uczniów z każdej klasy. Z klasy IV a najwięcej punktów uzyskali: Oliwia Stępkowska, Zofia Mrozek, Marcelina Niepytalska, zaś z klasy IV b – Aleksandra Nowakowska, Maciej Synderski, Zuzanna Olszewska.

Przed drugim etapem konkursu uczniowie zapoznali się z krótką historią szkoły.

„2 września 1974 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Sochocinie podniosła uroczystość nadania imienia szkole. Przy udziale wielu przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych, wielu gości oraz kompani honorowej z Modlina nadano szkole imię bohatera narodowego – mjra Henryka Sucharskiego. Odsłonięto wówczas popiersie majora wykonane przez rzeźbiarkę p. Olkowską. Rzeźba ustawiona została na drewnianym postumencie, w górnej jego części była wnęka zakryta szkłem. Wewnątrz znajdowała się urna z ziemią z Westerplatte, którą złożyli współtowarzysze Henryka Sucharskiego.

Było to prawie 50  lat temu, a my nadal jesteśmy bardzo dumni, że dowódca bohaterskiej obrony Westerplatte patronuje naszej szkole. Mimo upływu czasu, dostrzegamy w nim cechy ponadczasowe. Taki człowiek niezależnie od sytuacji i warunków historycznych, w których żyje, jest wzorem godnym do naśladowania.

Rok szkolny 2022/2023 jest rokiem wyjątkowym, bo właśnie w bieżącym roku obchodzimy 90 lecie naszej szkoły.  To tu, w kilku salach najstarszej części tego budynku 90 lat temu odbywały się pierwsze lekcje. Pomieszczenia były nieogrzewane, brakowało podstawowego wyposażenia, ale radość dzieci była wielka, że mogły się uczyć w nowej szkole”.

II etap, który był już finałem konkursu, przeprowadzony został 8 listopada 2022 roku w świetlicy szkolnej. Uczestnicy w kolejnych trzech rundach zmagali się z pytaniami dotyczącymi życia i działalności H. Sucharskiego oraz faktów związanych z II wojną światową i obroną Westerplatte. Najwięcej emocji wzbudziła wśród zawodników, jak i publiczności (uczniów klas IV), runda III, podczas której oprócz wiedzy uczestnicy musieli wykazać się szybkością, refleksem, znajomością mapy, umiejętnością układania puzzli i posługiwania się słownikiem. Po bardzo emocjonującej walce  konkurs został zakończony. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało wspaniałe jury: przewodniczący – Pani wicedyrektor Dorota Goździewska, pani Sylwia Nowicka oraz pani Elżbieta Kupniewska – Makówka.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Aleksandra Nowakowska  kl. IV b

II miejsce – Maciej Synderski  kl. IV b

III miejsce – Zofia Mrozek  kl. IV a

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy wszystkim dzieciom za tak liczny udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!     

W trakcie konkursu użyto sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłośći” (stoper, aparat fotograficzny)

                                                                                                               Organizatorzy.

Poprzedni artykułSzkoła pamięta
Następny artykułPrzedszkolaki na spektaklu…