Rozstrzygnięcie konkursów Klubu Wolontariatu

Rozstrzygnięcie konkursu Klubu Wolontariatu pt. „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie” oraz „Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”.

Do wzięcia udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie klas I – III i IV – VIII. Celem konkursu jest upowszechnienie i poszerzenie wiedzy uczniów z Polski o tragicznych warunkach życia rówieśników z Jemenu oraz poczucie empatii i kształtowanie wrażliwości na potrzeby kolegów i koleżanek z odległego kraju.

Uczniowie klas I – III wykonali piękne prace plastyczne przedstawiające, jak powinien wyglądać świat dzieci w Jemenie. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Zofia Mrozek kl. IIb

II miejsce – Mateusz Chojnacki kl. IIIb

III miejsce – Nikola Karpińska kl. IIIa

Dyplomy za udział w konkursie otrzymują: Paulina Małecka, Igor Sikorski, Jakub Podgórski, Kornel Szczepankowski.

Uczniowie klas IV – VIII napisali piękne wiersze, w których przedstawili swoje wyobrażenie o tym, jak powinno wyglądać szczęśliwe dzieciństwo. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Amelia Ostaszewska kl. VIa

II miejsce – Natalia Chojnacka kl. VIa

III miejsce – Mateusz Szostak kl. IVa

Dyplom za udział w konkursie otrzymuje Bartosz Litewka

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie. Dyplomy i nagrody będą wręczone po powrocie do szkoły.

Opiekunowie Klubu Wolontariatu