Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W dniu 6 marca 2020 r. Zofia Mączyńska, uczennica Szkoły Podstawowej w Sochocinie, laureatka programu stypendialnego województwa mazowieckiego – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka”, odebrała z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dyplom za osiągnięcia edukacyjne i otrzymane  stypendium. Stypendium ma na celu wsparcie rozwoju uczniów i ich dalszą ścieżkę edukacyjną.
Zosia w swoim planie rozwoju postawiła na rozwój  kompetencji i umiejętności przyrodniczych, a także na wysoką aktywność naukowo-badawczą zachęcającą do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rejestrowania zjawisk przyrodniczych, fizycznych oraz chemicznych w otaczającym świecie, a wszystko z wykorzystaniem narzędzi TIK. Realizacja projektów edukacyjnych, udział w laboratoriach chemicznych i fizycznych w Centrum Nauki Kopernik, wycieczkach i konferencjach naukowych, w ramach realizowanego planu rozwoju uczennicy, ma na celu zachęcanie do podejmowania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów, rozwijania twórczego myślenia, analizy i wnioskowania, odkrywanie reguł i prawidłowości.
Mamy nadzieję, że otrzymane stypendium  pozwoli Zosi na realizację marzeń edukacyjnych i będzie jej kapitałem na przyszłość.