IV Międzygminny Konkurs Piosenki i Poezji w Języku Obcym – rozstrzygnięty!

Zgodnie z regulaminem konkurs miał w tym roku szkolnym formę zdalną. Uczestnicy konkursu przysyłali do organizatora nagrania swoich utworów – piosenek i wierszy. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze szkół podstawowych z Lisewa, Ojrzenia, Kołozębia i Sochocina. Zgłoszonych zostało 8 utworów – 3 wiersze i pięć piosenek.

W dniu 26.05.2021 roku Jury w składzie:

Pani Beata Grabarczyk–Tomaszewicz – przewodnicząca oraz członkowie: pani Katarzyna Giranowska-Kopeć, pani Małgorzata Czelińska, pani Elżbieta Kupniewska-Makówka oraz pani Magdalena Bachman dokonały podsumowania konkursu.

W kategorii PIOSENKA nagrody otrzymali:

I miejsce- Laura Żmijewska SP Lisewo, j. angielski

II miejsce – Amelia Sawicka SP Sochocin, j. angielski

III miejsce – Weronika Zawadzka SP Lisewo, j. angielski

Jurry przyznało również dwa wyróżnienia dla Magdy Ostrowskiej SP Ojrzeń oraz Kingi Kajtaniak SP Sochocin.

W kategorii RECYTACJA nagrody otrzymali:

I miejsce- Kinga Kajtaniak SP Sochocin, j.rosyjski

II miejsce- Marta Prządak SP Kołoząb, j. angielski

III miejsce – Bartosz Litewka SP Sochocin, j. rosyjski

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji naszego konkursu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na żywo, gorąco zapraszamy.

Organizatorzy -Zespół Języków Obcych.