Dzień Wolontariusza

W ramach obchodów Dnia Wolontariusza 15 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – oddział Płońsk. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych organizacji działających na rzecz dzieci. Pani Agnieszka Antosik opowiedziała wolontariuszom o działalności towarzystwa, którego podstawowymi założeniami są m.in. starania o sprawiedliwe i równe traktowanie dzieci oraz kształtowanie postaw tolerancyjnych. Wolontariusze natomiast opowiadali o tym, czym dla nich jest wolontariat i dlaczego pomaganie jest fajne.