90-lecie Szkoły Podstawowej w Sochocinie

1 września2022 r., oprócz  tradycyjnej inauguracji nowego roku szkolnego oraz ślubowania pierwszoklasistów, zainaugurowano obchody jubileuszowego roku 90-lecia szkoły. Tak, tak, może trudno uwierzyć, ale nasza piękna placówka oświatowa jest dostojną jubilatką. O niełatwym początku funkcjonowania tak mówiła pani dyrektor Beata Grabarczyk–Tomaszewicz w swym przemówieniu inauguracyjnym: Budowę szkoły w Sochocinie rozpoczęto w 1927 roku z inicjatywy Starostwa. Ofiarodawcami było miejscowe społeczeństwo. Społeczny Komitet Budowy i mieszkańcy, którzy się opodatkowali, wykupili od miejscowych rolników tereny pod budowę szkoły. Budowa trwała kilka lat, gdyż była przerywana z braku funduszy. W 1932 r. stanął murowany jednopiętrowy budynek pokryty czerwoną dachówką. Wykończono tylko sale na parterze i salę gimnastyczną na piętrze, gdyż zabrakło funduszy. Lekcje odbywały się na dwie zmiany. Część klas była jeszcze w stanie surowym. Przez dziesięciolecia budynek przeobrażał się aż do stanu obecnego.

Bolesław Prus powiedział, że „Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia”. To chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy więc okazję do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Każdy jubileusz bowiem łączy tradycję  z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Jednak i dawniej, i dziś nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym wychowankowie nie zadawali sobie pytania „czy?”, ale „jak?” dążyć do doskonałości.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej to ważne wydarzenie. Umieszczono na niej dwa zdjęcia budynku szkoły, tego dawnego i współczesnego i datę 1932-2022. Tablica została zadedykowana „Pokoleniom, które tworzyły historię tej szkoły pracą, sercem i talentem…W obecności dwuosobowych delegacji uczniów wszystkich klas, nauczycieli oraz władz samorządowych, burmistrz Jerzy Ryziński i dyrektor szkoły Beata Grabarczyk-Tomaszewicz dokonali odsłonięcia tablicy, którą następnie poświęcił proboszcz ks. Czesław Stolarczyk.

 To symboliczny początek obchodów jubileuszu, który trwać będzie przez cały rok szkolny 2022-2023,w którym zaplanowano liczne konkursy: plastyczne (w tym na logo szkoły) i literackie (np. na hymn szkoły) oraz uroczystości i inne inicjatywy nawiązujące do tego ważnego święta – obchody Dnia Patrona, konkurs wiedzy o mjr. Henryku Sucharskim, wycieczka uczniów  klas ósmych na Westerplatte, wirtualny spacer po Westerplatte dla klas młodszych, rodzinny bieg 90-lecia, wywiady z absolwentami szkoły oraz mieszkańcami czy samorządowcami.  Od czerwca trwa zbiórka pamiątek z różnych dekad: zdjęć, świadectw szkolnych, piórników, fartuszków, podręczników, itp., które są materialnym dowodem tego, jak przeobrażała się szkoła i zmieniało jej funkcjonowanie. Każdy z nas może włączyć się w to przedsięwzięcie, bo wokół nas są ludzie, którzy niegdyś w szkolnych fartuszkach siedzieli w ławce z dziurką na kałamarz…