Przedłużenie zawieszenia zajęć

Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną przedłużam zawieszenie zajęć do piątku 20 listopada 2020 roku w oddziale przedszkolnym dzieci 4 letnich „Biedronki” oraz w oddziale dzieci 3 letnich „Motylki”.

Zawieszenie zajęć w wymienionych oddziałach przedszkolnych następuje po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płońsku oraz Organem Prowadzącym.

                                                                                           Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

                                                                                             dyrektor PZSiPS w Sochocinie