Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Guzikowa Kraina”

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Zespół wychowania przedszkolnego.
 • Konkurs jest organizowany w ramach promocji nazwy przedszkola tj „Guzikowa Kraina”.
 • Osoby odpowiedzialne: Barbara Kochanowska, Aneta Perczyńska, Patrycja Rokitnicka.

TEMAT KONKURSU: „Guzikowa Kraina”

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci,
 • czerpanie radości ze wspólnej, rodzinnej pracy,
 • promocja twórczości dzieci,
 • utożsamianie się z własnym przedszkolem oraz najbliższym otoczeniem.

ZASADY KONKURSU:

 • Czas trwania konkursu: od 13.04.2021r. do 30.04.2021r.
 • Uczestnicy: chętne dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Sochocinie.
 • Wymagania techniczne: twórczość plastyczna dziecka, technika dowolna (praca płaska), format pracy: A3 lub A4.
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, estetyka i staranność wykonania.
 • Prace należy składać do 30.04.2021r. do wychowawców oddziałów. Rozstrzygnięcie konkursu: 10.05.2021r.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział oraz nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej przedszkola. Najciekawsze wykonania na stronie internetowej Miasta i Gminy Sochocin. PRACE ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE NA TERENIE PRZEDSZKOLA.