Nasz przedszkolny ogródek

Emilia i Jan Frątczakowie w książce „Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym” wskazują, że dziecko od najmłodszych lat interesuje się przyrodą (…). Praca w ogrodzie daje dzieciom radość i zadowolenie, (…) zaspokaja podstawowe potrzeby ruchu i poznania świata, a tym samym wzbogaca ich sferę emocjonalną. (…) Dziecko pracując w ogródku wspólnie z rówieśnikami, uczy się współpracy i współdziałania. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom prozdrowotnym i proekologicznym przedszkolaki Guzikowej Krainy systematycznie pracują w naszym przedszkolnym ogródku. Każda grupa chętnie udaje się do ogrodu i podejmuje różnorodne prace, począwszy od przygotowania gleby do siania i sadzenia, podlewania poprzez różnorakie prace porządkowe aż do obserwacji i doświadczania poprzez zmysły (dotykanie, wąchanie, smakowanie). Dzieciom nie można odmówić zaangażowania i pasji, z jaką dbają o swoje rośliny. Radość przynosi im również obserwacja naturalnego cyklu wzrostu rośliny. Prowadzenie ogródka nie jest trudne, a wartość kształcąca jest ogromna. Niezwykle wartościowe jest też przebywanie na świeżym powietrzu, a także zdobywanie wiedzy na temat roślin.