Rekrutacja uczniów do oddziału sportowego

         Rodzice uczniów klas III !

           Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie ogłasza nabór do oddziału sportowego w klasie IV o profilu piłka ręczna na rok szkolny 2020/2021.

Proszę rodziców o zapoznanie się z PROCEDURĄ REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO KLASY IV O PROFILU PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO W SOCHOCINIE.

Wszystkich chętnych proszę o przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie w sekretariacie szkoły (wersja papierowa) lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@sochocin.pl  scan dokumentów.

Dokumenty można pobrać  http://szkola.sochocin.bip-e.pl/s09/zatrudnienie-rekrutacja/rekrutacja-do-oddzialu/3882,Rekrutacja-do-oddzialu-sportowego.html lub w sekretariacie szkoły.