Obiady w stołówce szkolnej

Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od dnia 12.09.2023 r. Aby zapisać dziecko na obiady należy wypełnić wniosek o zgłoszenie dziecka i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2023 r. do pokoju księgowości w szkole oraz dokonać opłaty w wysokości 90,00 zł na konto:

40 8241 1019 2002 0100 1977 0011

lub poprzez aplikację 4 parents do dnia 10 września 2023r.

Po zapisaniu dziecko traktowane jest jako uczęszczające na obiady w sposób ciągły z terminem płatności do 10-go dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc. W sytuacji braku opłaty dziecko zostanie wypisane z obiadów po dziesiątym dniu bieżącego miesiąca, a rodzic będzie zobowiązany wnieść opłatę za pierwszą dekadę. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać  do księgowości
(23 66 18 549 w. 26) lub u intendenta (23 66 18 589).

Poprzedni artykułInauguracja roku szkolnego 2023/2024
Następny artykułUwaga !!!