Nauczanie hybrydowe kl.I-III

Szanowni Rodzice! 

        Od 26 kwietnia 2021 roku klasy I – III Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie będą funkcjonowały w trybie hybrydowym. 

Tryb hybrydowy zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną. W wymienionym okresie uczniowie będą uczęszczali do szkoły, co drugi tydzień, w pozostałym czasie nauka będzie odbywała się zdalnie. 

Naukę stacjonarną od poniedziałku 26 kwietnia (na tydzień) rozpoczną klasy II a, III a, III b. 

W następnym tygodniu w szkole będą się uczyć uczniowie klas I a, I b, II b. 

Ten sposób organizacji nauki zapewni zachowanie proporcji dni nauki zdalnej i stacjonarnej, zmniejszenie liczby uczniów przebywających w szkole, umożliwi rodzicom zapewnienie opieki nad swoimi dziećmi podczas nauki zdalnej.  

Nauka zdalna będzie organizowana w dotychczasowy sposób. 

Posiłki – obiady 

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na obiady będą korzystali z nich w stołówce szkolnej. Za dni nauki zdalnej kwoty za obiady zostaną odliczone w kolejnym miesiącu, bez obowiązku zgłaszania nieobecności przez rodzica. 

Dowozy szkolne 

Dowozy szkolne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

Świetlica szkolna 

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy będą mogli korzystać z opieki na dotychczasowych zasadach. 

Zajęcia specjalistyczne 

Zajęcia specjalistyczne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Rekomendowane jest, aby odbywały się stacjonarnie.  

Nauczyciele 

Nauczyciele będą pracować w szkole.