KU CZCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

08.10.2019

1 października 2019 r. o godz. 9.00 w hali sportowej odbył się uroczysty apel ku czci św. Stanisława Kostki, będący podsumowaniem IX Tygodnia Wychowania. Uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem ks. Tomasza Baranowskiego, p. Małgorzaty Marchel oraz p. Magdaleny Bachman zaprezentowali program artystyczny pt. „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”, przybliżający osobę św. Stanisława Kostki, pochodzącego z bliskiego nam Rostkowa na Mazowszu oraz promocję wartości, którymi żył Nasz Młody Patron. Niech walory, które wprowadzał w życie św. Stanisław, pomagają młodym ludziom stawać się osobami stanowczymi w czynieniu dobra, pokonującymi zawsze wszelkie trudności, gorliwymi w propagowaniu apostolatu oraz walczącymi każdego dnia o świętość swojego życia.