EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

28.09.2019

W dniach 23-30 września 2019 roku w naszej szkole uczniowie edukacji wczesnoszkolnej obchodzili Europejski Tydzień Sportu, koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Jednakże, nie były to tylko zajęcia sportowe, ale również edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.
W ramach obchodów wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadanki dotyczące zdrowego i aktywnego trybu życia. Każda z klas edukacji wczesnoszkolnej wzięła także udział w zajęciach sportowych przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Podczas tych zajęć mali sportowcy rozegrali kilka konkurencji sportowych i zabaw ruchowych. Sportowa rywalizacja dostarczyła wszystkim dużo pozytywnych wrażeń i emocji. Zdjęcia na fb.